تبلیغات
جنگ سایبری امروز جنگ مسلحانه دیروز - چرا گناه...

جنگ سایبری امروز جنگ مسلحانه دیروز
 
آماده کردن خود برای آمدن آقا...

بسم رب الشهدا...گــــــــــنـــــــــــــاه یعنی خــدا حــافــظ حــــــــــــــــســــــــــــــــــیــــــــــــــــن(ع)

کسی می تواند از سیم خاردار های دشمن عبور کند که از سیم خاردارهای نفسش عبور کرده باشد.

چرا؟گناه می کنیم پس...

طبقه بندی: حجاب،  گناه، 
برچسب ها: شهدا، گناه، گناهان،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 خرداد 1393 توسط افسران جوان جنگ نرم امروز