تبلیغات
جنگ سایبری امروز جنگ مسلحانه دیروز - سلسله مباحثی پیرامون چگونگی مبارزه در جنگ فرهنگی امروز-بخش1

جنگ سایبری امروز جنگ مسلحانه دیروز
 
آماده کردن خود برای آمدن آقا...

بسم الله الرحمن الرحیم

از امروز سلسله مباحثی پیرامون چگونگی مبارزه در جنگ فرهنگی امروز قرار می گیرد و این مطالب در هر هفته، شنبه ها بروز می شود(سعی مطالب کوتاه است).

 

بخش1: از پاکی و صفای خود شروع کنیم؟!

برای شروع این بخش از یک داستان کمک می گیریم که:

 امام خمینی(ره): شیخ جلیل ما و عارف بزرگوار، آقای شاه آبادی،روحی فداه ، فرموده اند تا قوای جوانی و نشاط باقی است بهتر می توان قیام کرد در مقابل فساد اخلاقی و خوب تر می توان وظایف انسانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال مشکل است. و بر فرض موفق شدن، زحمت اطلاح خیلی زیاد است.

منبع:چهل حدیث،امام خمینی،ص111

مطلب ادامه دارد...

پس برای اطلاح خود باید از جوانی و نوجوانی شروع کرد حتی اگر ما دچار حملات شیمیایی دشمن در جنگ فرهنگی و سایبری شدیم و یا دچار مشکلات دیگری که برای یک افسر عملیاتی یک نقص است را برطرف کنیم

البته این به این معنا نیست که اگر ما نقصی داریم و دیگر پیر و میانسال شدیم از رفع آن دل سرد باشیم بلکه شاید این فرصت خدا باشد تا ما دوباره به راهش برگردیم.

پس فکر کنیم و نقص های خود را بنویسیم و با برنامه بلند مدت شروع به رفع آن کنیم.

پیشنهاد: از امروز با تهیه بک دفتر چه هر روز گناهان و اشتباهات خود را بنویسیم و با برنامه بلند مدت و عزم و اراده بلند آن را ترک کنیم.

پیش به سوی شهادت

ادامه دارد...

طبقه بندی: فرهنگی، 
برچسب ها: پاکی و صفای خود، امام خمینی، افسر، مبارز، کار فرهنگی، فرهنگی، جنگ سایبری،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 14 آذر 1394 توسط افسران جوان جنگ نرم امروز