تبلیغات
جنگ سایبری امروز جنگ مسلحانه دیروز - داستانک5

جنگ سایبری امروز جنگ مسلحانه دیروز
 
آماده کردن خود برای آمدن آقا...

بسم رب الشهدا...

پدر روزنامه می خواند. اما پسر کوچکش مزاحم می شد.

پدر صفحه ایی از روزنامه را که در آن نقشه جهان بود را تکه تکه کرد و به پسر داد و گفت:"ببینم می توانی جهان را همان طور که است بچینی؟"

می دانست پسرش تمام روز گرفتار این خواهد بود.

اما یک ربع بعد پسرش با نقشه کامل برگشت.

 پدر گفت:"جغرافی بلدی؟ این را چگونه چیدی؟"

پسر گفتت:"""نه. پشت این صفحه عکس یک آدم بود. وقتی آن را دوباره ساختم، دنیا را هم ساختم"""!!!!!!!!!

صلوات برای  آماده شدن برای ظهور آقا...

طبقه بندی: داستانک، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 تیر 1393 توسط افسران جوان جنگ نرم امروز